Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBVR)

1. We bieden onze leden mogelijkheden om ervaringen en inzichten uit te wisselen en geven hen instrumenten ter beschikking om in het vak te blijven leren.
2. We brengen ervaringen en kennis over het vak in kaart en dragen deze uit.
3. In de media en netwerken geven we voorlichting over wat men van professionele ritueelbegeleiders mag verwachten en welke plaats zij innemen binnen hun branche

Scroll naar top